Atestační práce

Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotnictví

Podmínky použití

Každá závěrečná práce – ať v papírové či elektronické podobě – je chráněna Zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (tzv. autorský zákon) se všemi důsledky ze zákona vyplývajícími. Jakékoli šíření závěrečných prací a zneužívání ke komerčním účelům není přípustné. Dokumenty lze číst, ukládat na libovolné nosiče, případně si vybrané stránky vytisknout pro studijní účely. Jakákoliv jiná manipulace s dokumenty než výše uvedená je výslovně zakázána.

© 2005-2007 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ
Ruská 85, 100 05 Praha 10, kontaktní formulář
Podmínky používání stránek