Atestační Práce

Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotnictví

Atestační práce - řazeno podle SIGNATURY

Zobrazit max. záznamů   
«   strana 1/11  »

Zhodnocení současného systému financování zdravotnictví

Autor: Pavel Pavelka

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-003

stáhnout soubor

Vývoj některých demografických ukazatelů v Západočeském kraji v uplynulých 15-ti letech a pokus o odhad jejich vývoje do příštích 5-ti let

Autor: Zdena Mejstříková

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-004

stáhnout soubor

Ekonomizace provozu nemocnic v období transformace zdravotnictví

Autor: Miroslav Kunzfeld

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-006

stáhnout soubor

Vývoj feminizace ve zdravotnictví

Autor: Jana Krejčíková

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-007

stáhnout soubor

Studie ekonomických vazeb v nemocnici

Autor: Bohuslav Kopecký

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-008

stáhnout soubor

Vývoj privatizace zdravotnictví v prvním období platnosti zákona č. 160/1992 Sb. v okrese Olomouc

Autor: Vladimír Jukl

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-010

stáhnout soubor

Spojení nemocenského a zdravotního pojištění

Autor: Marie Horáková

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-011

stáhnout soubor

Průzkum spokojenosti pacientů

Autor: Helena Hnilicová

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-012

stáhnout soubor

Nemocniční informační systém

Autor: Miluše Hirtová

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-013

stáhnout soubor

Projekt obnovy a podpory zdraví Liberecka

Autor: Radka Drašnarová

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-014

stáhnout soubor

Výuka veřejného zdravotnictví na 2.LF UK Praha

Autor: Eva Pýchová

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-015

stáhnout soubor

Program zajišťování a posuzování kvality nemocniční péče v podmínkách oblastní nemocnice

Autor: Eduard Sohlich

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-017

stáhnout soubor

Vývoj ekonomizace zdravotnického zařízení v procesu transformace zdravotnictví České republiky

Autor: Libor Svět

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-019

stáhnout soubor

Lůžkový fond v nemocničním informačním systému

Autor: Helena Uhrová

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-021

stáhnout soubor

Vývoj některých demografických ukazatelů v Západočeském kraji v uplynulých 15-ti letech a pokus o odhad jejich vývoje do příštích 5-ti let

Autor: Alena Šrámková

Rok vydání: 1994

Signatura: Pt-022

stáhnout soubor

Zdravotnické systémy ve světě a v České republice

Autor: Anna Arnoldová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-024

stáhnout soubor

Implementace behaviorálních přístupů do primární prevence

Autor: Eliška Bartlová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-025

stáhnout soubor

Idealizovaný model zdravotnictví v okrese Teplice

Autor: Jan Boldiš

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-026

stáhnout soubor

Výskyt salmonelových onemocnění v okrese Kroměříž a prevence těchto nákaz

Autor: Jarmila Čihalová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-027

stáhnout soubor

Analýza zdravotního stavu obyvatel Prahy 7 jako podklad pro tvorbu koncepce zdravotní politiky na obvodě Praha 7 a hodnocení vlivu životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatel na obvodě Praha 7

Autor: Olga Drašnarová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-028

stáhnout soubor

«   strana 1/11  »

© 2005-2007 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ