Atestační Práce

Institut postgraduálního vzdělávaní ve zdravotnictví

Atestační práce - řazeno podle JMÉNA AUTORA

Zobrazit max. záznamů   
«   strana 1/11  »

Optimalizace sítě ZZS a LSPP v okrese Nový Jičín a její integrace do systému zdravotnických záchranných služeb Moravskoslezského kraje

Autor: Jaromír Aleš

Rok vydání: 2004

Signatura: Pt-220

stáhnout soubor

Zdravotnické systémy ve světě a v České republice

Autor: Anna Arnoldová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-024

stáhnout soubor

Studie zátěže lidské populace žijící v okolí Spolany Neratovice persistantními organickými polutanty a rtutí

Autor: Luděk Bajgar

Rok vydání: 2004

Signatura: Pt-231

stáhnout soubor

Postavení nemocničního hygienika ve velké nemocnici

Autor: Helena Bálková

Rok vydání: 2010

Signatura: Pt-316

stáhnout soubor

Monitorování orálního zdraví u dětí v České republice

Autor: Štěpánka Bálková

Rok vydání: 2010

Signatura: Pt-315

stáhnout soubor

Implementace behaviorálních přístupů do primární prevence

Autor: Eliška Bartlová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-025

stáhnout soubor

Zásady správné léčby v psychiatrii v kontextu psychiatrických lůžek v ČR

Autor: Zdeněk Bašný

Rok vydání: 2000

Signatura: Pt-148

stáhnout soubor

Základ zdravotní politiky okresu Liberec v oblasti prevence

Autor: Iva Bauerová

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-046

stáhnout soubor

Vnitrorezortní protidrogové aktivity zdravotnické služby Ministerstva vnitra se zaměřením na dotazníkové šetření mezi žáky čtyřletého maturitního studia bezpečnostně právního směru

Autor: Ladislav Bechník

Rok vydání: 1999

Signatura: Pt-118

stáhnout soubor

Problematika primární prevence nemocí podmíněných prací

Autor: Dagmar Beníšková

Rok vydání: 2000

Signatura: Pt-169

stáhnout soubor

Procesní standardy hospicové paliativní péče

Podnázev: procesní standardy pro hospicovou paliativní péči

Autor: Miloslav Běťák

Rok vydání: 2007

Signatura: Pt-285

stáhnout soubor

Financování zdravotnictví z rozpočtu obcí

Autor: Helena Biskupová

Rok vydání: 1999

Signatura: Pt-122

stáhnout soubor

Idealizovaný model zdravotnictví v okrese Teplice

Autor: Jan Boldiš

Rok vydání: 1996

Signatura: Pt-026

stáhnout soubor

Základní analýza zdravotnictví jihočeského regionu a síť lůžkových zdravotnických zařízení kraje

Autor: Jiří Bouzek

Rok vydání: 2000

Signatura: Pt-167

stáhnout soubor

Internetové zdroje ke zdravotní politice České republiky přístupné v síti veřejných informačních služeb ve zdravotnictví

Autor: Helena Bouzková

Rok vydání: 2001

Signatura: Pt-256

stáhnout soubor

Duplicitní předoperační laboratorní vyšetření a možnost úspor pomocí systémů eHealth

Autor: Jan Bruthans

Rok vydání: 2010

Signatura: Pt-314

stáhnout soubor

Možnosti řízení poskytované zdravotnické péče v lůžkovém zařízení fakultního typu

Autor: Pavel Březovský

Rok vydání: 2000

Signatura: Pt-155

stáhnout soubor

Úrazy způsobené třetí osobou v systému zdravotního pojištění

Autor: Jan Bříza

Rok vydání: 2000

Signatura: Pt-172

stáhnout soubor

Rozvoj a restruktualizace lůžkového fondu nemocnic v okrese Kutná Hora

Podnázev: potřeba akutních lůžek, lůžek LDN a lůžek ošetřovatelského typu

Autor: Robert Budaj

Rok vydání: 1998

Signatura: Pt-080

stáhnout soubor

Příprava a zavádění systému řízení kvality na oddělení Urgentní příjem dospělých

Autor: Otakar Buda

Rok vydání: 2005

Signatura: Pt-254

stáhnout soubor

«   strana 1/11  »

© 2005-2007 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - IPVZ